Åbo stad föregångare i utveckling av nya digitala tjänster: Mobilappen Täsä gör det både lättare och roligare att delta i stadsplaneringen

Pressmeddelande, får publiceras 3.6.2015

Åbo stad föregångare i utveckling av nya digitala tjänster: Mobilappen Täsä gör det både lättare och roligare att delta i stadsplaneringen

Under perioden juni till september testar Åbo stad mobilappen Täsä. Applikationen möjliggör kommenterandet av stadsplaneringen och utvecklandet av områden i Åbo. Under testningen är appen en av Åbo stads officiella kanaler för deltagande.
Testningen är en del av ett gemensamt forskningsprojekt i mobil delaktighet som Åbo universitet utför i samarbete med Örebro universitet och det telekommunikativa centret FTW i Wien.
Med hjälp av appen kan man berätta om idéer och problem förknippade med ett visst område samt publicera gallupar som andra användare kan svara på. Alla förslag publiceras som inlägg och syns på kartan i appen. Inläggen kan även innehålla bilder, ämnesord och stämningar.
Åbo stad ger ”uppgifter” i appen som staden vill ha motiverade svar på. Stadsborna kan också ge varandra uppgifter i appen. Alla inlägg dvs. allt innehåll som producerats i appen syns för alla som använder appen. Syftet är att de frågor som tas upp i appen ska diskuteras. Man kan både kommentera och gilla inläggen.
Åbo stads uppgifter är förberedda av stadsplaneringen, fritidssektorn och föreningen för utveckling av centrumet Keskellä Turku ry. Alla sektorer och affärsverk kan närma sig forskningsdirektören Sampo Ruoppila med förslag.

Världens mest avancerade delaktighetsapp med Åbo som utvecklingsplattform
Andelen smarttelefoner av alla mobiltelefoner ökar kraftigt och det utvecklas appar för nya områden, så småningom utvecklas också appar som möjliggör medborgarnas delaktighet.
- Det handlar om världens mest avancerade delaktighetsapp, berättar Sampo Ruoppila, ledare för delprojektet i Finland och forskningsdirektör vid Åbo universitet.
Det som gör appen avancerad är att den innehåller många interaktiva element: informationen sprider sig från staden till invånarna och vice versa. Å ena sidan ger staden invånarna uppgifter som de kan lösa och diskutera. Å andra sidan har invånarna det lätt och roligt att delta i stadens verksamhet och diskutera idéer sinsemellan. Även planerare och andra tjänstemän har ombetts att delta i diskussioner som inleds i appen.
- Via appen blir de interaktiva former som är bekanta från sociala medier en del av medborgardelaktigheten, beskriver Ruoppila.
De flesta av oss har alltid mobilen med sig så man kan delta när som helst och var som helst. Forskarna utgår från att stadsborna genast på ort och ställe delar med sig av sina idéer.
- Vi förväntar oss att stadsborna kommer med goda idéer och synvinklar som tjänstemännen inte har kommit att tänka på tidigare.
Den information som samlas via appen används för beredningen av stadsplaneringen och beslutsfattandet i Åbo samt för den akademiska forskningen kring den mobila delaktigheten.
Alla de uppgifter som staden gett åt invånarna hänger ihop med projekt och ärenden som håller på att planeras eller förberedas. Forskarna analyserar allt material som publicerats i appen och rapporterar om det till staden. Informationen är rådgivande till sin karaktär. Att man är med i forskningen märker man att man efter att ha registrerat sig som användare får en enkät att svara på.
- Även om enkäten är lite lång, ber vi alla att svara på den omsorgsfullt. Med tanke på forskningen är dessa bakgrundsuppgifter väsentliga.
Åbo stad fungerar som utvecklingsplattform för den nya digitala tjänsten.
- Jag antar att interaktiva delaktighetsappar kommer att bli vanligare inom fem år, säger Ruoppila.
I Åbo testas redan nu de appar som kommer att tas i bruk inom den närmaste framtiden. Utvecklandet av delaktigheten i den lokala demokratin och utvecklingen av användningskulturen för digitala apparater innebär större utmaningar än den tekniska utvecklingen.
Mobilappen Täsä kan laddas ner gratis till alla smarttelefoner och pekplattor i appbutikerna. För att man ska kunna använda appen måste man registrera sig som användare
Forskarna önskar att så många stadsbor som möjligt testar appen.

Ytterligare information och anvisningar: http://tasa-sovellus.b-part.eu

Ytterligare information om forskningen och experimentet: Forskningsdirektör Sampo Ruoppila, 040 592 6629, sampo.ruoppila@utu.fi

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>